Koroško podjunsko narečje

Podjunsko narečje se širi na vzhod in severovzhod od rožanskega.

Govori se med Karavankami in Dravo ter nad Dravo v bližnji in daljni okolici Velikovca (Völkermarkt), tako da sega na Djekšah (Diex), Kneži (Grafenbach) in Krčanjah (Greutschach) najvišje na sever (Logar 1996: 225). Njegova jugovzhodna meja poteka približno po bivši slovensko-avstrijski meji ob Dravi in po Karavankah, vzhodna pa od Krčanj na Dravo pri Labotu (Lavamünd) (Benko 2008: 21; Logar 1996: 225–226; Koletnik 2008: 206).

Za to, da je podjunsko narečje med koroškimi in v nekem pogledu sploh med slovenskimi narečji posebno, Logar navaja naslednje važne momente, ki so bistveno vplivali na današnjo podobo sistema dolgih samoglasnikov:

 • monoftongično-diftongičen, usten in ustno-nosni vokalni sistem;
 • ohranitev praslovanskih nosnikov v dolgih zlogih kot ąː < ę in ǫː < ǫ (edino narečje med slovenskimi narečji);
 • tonemska in kvantitetna nasprotja;
 • stara oksitona tipa sestrà, nogà ni ohranjena; narečje je izvedlo umik dolgega končnega cirkumfleksa za zlog proti začetku;
 • zaokrožitev dolgega a v o oziroma pozna labiovelarizacija dolgega v ;
 • razširitev < ь, ъ v a v dolgih zlogih;
 • narečje večinoma ne pozna več ń, ki ga je spremenilo v nosni ali čisti oralni j;
 • redukcija kratkih samoglasnikov je močna;
 • ohranitev srednjega spola v ednini, v množini pa (kot drugod po Koroškem) prehod v ženski spol oziroma feminizacija;
 • štekanje;
 • švapanje;
 • narečje vsebuje sposojenke iz nemščine;
 • vrsta glasovnih in leksikalnih arhaizmov (Logar 1996: 21, 221).

Vzhodni podjunski govori so nosnike že prevedli med čiste oralne samoglasnike: ąː > , ǫː > . Sistem je ostal trikotniški, brez nosnikov in z malo drugačno porazdelitvijo nekaterih fonemov za sekundarno naglašena e in o (Logar 1996: 22). Poleg tega so tod odpravljena tudi tonemska nasprotja, ki jih poznajo drugi podjunski govori.

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam