Literatura

Anja BENKO, 2008: Rokopisni slovar Luke Sienčnika ob narečnih ustreznicah tostran državne meje. Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta.
Anja BENKO, 2013: Teoretični model za izdelavo strokovnega narečnega slikovnega slovarja (na primeru koroškega podjunskega narečja). Doktorska disertacija. Maribor: Filozofska fakulteta. Tipkopis.
Vanja BENKO, 1999: Živalski frazemi v Prežihovi Požganici in v mežiškem narečju. Diplomsko delo. Maribor: Pedagoška fakulteta.
Marc L. GREENBERG, 2002: Zgodovinsko glasoslovje slovenskega jezika. Maribor: Aristej.
Mihaela KOLETNIK 2008: Podjunska rastlinska imena. Slovenščina med kulturami. Slovenski slavistični kongres, Celovec in Pliberk, 2.–4. 10. 2008. Ur. Miran Košuta. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 206–218.
Tine LOGAR, 1975: Slovenska narečja. Besedila. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Tine LOGAR, 1996: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ur. Karmen Kenda Jež. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.
Marijan MIKIC, 2004: Ko smo še môrnvali. Šentanel, kraj in ljudje. Ur. Sušnik, Tone, Mikic, Marijan, Gerdej, Marijan. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan. 71–87.
Fran RAMOVŠ, 1924: Historična gramatika slovenskega jezika. II, Konzonantizem. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.
Fran RAMOVŠ, 1935: Historična gramatika slovenskega jezika. VII, Dialekti. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.
Fran RAMOVŠ, 1936: Kratka zgodovina slovenskega jezika I. Ljubljana: Akademska založba.
Fran RAMOVŠ, 1952: Morfologija slovenskega jezika. Ljubljana: DZS.
Milena SIBEČNIK, 1982: Koroški govor Brdinj. Diplomska naloga. Maribor: Pedagoška akademija.
Zoran TRIGLAV: Jezik Mežiške doline. Dostopno na: http://www.koropedija.si/index.php/Jezik_Me%C5%BEi%C5%A1ke_doline. Pridobljeno dne 10. 4. 2012.
Zinka ZORKO, 1989: Vzhodnokoroški govori v Dravski dolini, na severnem Pohorju in v Dravskem obmejnem hribovju. Zbornik razprav iz slovanskega jezikoslovja. Tinetu Logarju ob sedemdesetletnici. Ur. Franc Jakopin. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 395–405.
Zinka ZORKO, 1995: Narečna podoba Dravske doline. Maribor: Kulturni forum.
Zinka ZORKO, 1998: Haloško narečje in druge dialektološke študije. Maribor: Slavistično društvo (Zora, 6).
Zinka ZORKO, 2002: Podjunski govor Strojne na Koroškem. Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika. Ob življenjskem jubileju prof. dr. Martine Orožen. Ur. Marko Jesenšek, Bernard Rajh in Zinka Zorko. Maribor: Slavistično društvo. 35–51.
Zinka ZORKO, 2002a: Slovenska obmejna narečja. Nacionalno, regionalno, provincialno. Slovenski slavistični kongres, Maribor, 3.–5. oktober 2002. Ur. Marko Jesenšek. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 17–41.
Zinka ZORKO, 2009: Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti (Zora 64).
Zinka ZORKO, 2009a: Koroško mežiško narečje v luči novih glasoslovnih raziskav. Slavia Centralis II/2. 33–49.

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam