Dostop do podatkov v slovarju

Do podatkov, iz katerih naj bi znali uporabniki znanje o narečni leksiki pridobiti, nadgraditi ali se o njej kaj novega naučiti, v strokovnem narečnem slikovnem slovarju dostopamo z zunanjo in/ali z notranjo dostopnostjo podatkov, zaradi hitrejšega iskanja pa so dodane še hitre dostopne poti.

Pri zunanji dostopnosti v strokovnem narečnem slikovnem slovarju je uporabljen abecedni seznam oziroma abecedna makrostruktura. Ker morajo uporabniki pri tem imeti določeno vedenje in znanje abecede, je v rubriki Slovar uporabnikom podan tudi zapis slovenske abecede, ki služi za izdelavo reda.

Notranja neabecedna dostopnost do podatkov je uporabnikom strokovnega narečnega slikovnega slovarja omogočena s pomočjo napotkov o sestavi slovarskih člankov, s prikazom osnovne sheme, z razlago znakov, simbolov, slovničnih oznak in kratic krajevnih podatkov.

V strokovnem narečnem slikovnem slovarju je uporabljen še mešani tip strukture; t. i. mikrostrukturni pokazatelji so na primer poševni in krepki tisk, pike, poševnice in ostala ločila.

Slovar ima dodane še hitre dostopne strukture, ki so urejene tako, da so pred posameznimi slovarskimi članki na določeno črko le-te še posebej označene pred poknjiženimi glavnimi lemami, in sicer so črke tiskane, povečane, zapisane v okvirčku in zasenčene. Hitre dostopne poti so predstavljene še s pomočjo posameznih znakov, ki jih slovar vsebuje (na primer Ⓣ B ▷, Ⓣ BP ▷, Ⓣ L ▷, Ⓣ S ▷, =, ~ Ⓘ, ~ Ⓡ, ~ Ⓓ, ⇒). Uporabnik pri tem potrebuje predznanje, da čim hitreje najde iskano (na primer to, da je etimološki razdelek v geselskem članku označen z znakom ~ Ⓘ in da temu potem sledi etimološka razlaga gesla). Med hitro dostopne poti uvrščamo še številčne oznake različnih pomenov besed (na primer 1., 2., 3.) in seznam gesel, ki sledi samemu slovarju in pomaga uporabnikom pri hitrejšem iskanju.

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam