basati
[ˈbaːsat] ˈbaːšem nedov. (Ⓣ B, S) [ˈboːsat] ˈbaːšem nedov. (Ⓣ BP, L) 1. basati |s silo polniti, tlačiti| = naložiti 2. naložiti |napraviti, da pride kaj na kako vozilo, žival z namenom, da se prepelje, prenese|
Ⓣ BP2. [Baˈsoːli smo ˈsəno ˈgər na ˈwuːəs.] ◾ 2. [ˈOːn je šˈtuːə ˈpər soˈsẹːdo sˈkiːda ˈeːn ˈwuːəs. A še ˈwiːəš? (…) ˈsẹ ˈsoːrte je ˈbọːwo. ˈTuj, ko si ˈpeːla po ˈpọːtix, je ˈtut zaˈčaːwo ˈtək ˈsẹ ˈmiːgat. Kə ˈniːso ˈtoːki ˈpọːti bˈlə ko pa ˈzaj. In ˈpoːle se je pa ˈtut ˈsẹ ˈnaːgnawo. In ˈpọl se je pa skiˈdaːwo. ˈPọl sən se ˈjəs pa ˈjaːzo, je pa soˈsẹːdo ˈoːča pˈriːšo po ˈnaːšem, je pa ˈreːko: »ˈỌː, ne ˈjaːzi se! Kˈdọr ne ˈwọːzi, ne zˈwərne.« ˈPọl si ˈməro pa še ˈeːnˈbaːrt ˈbaːsat, ˈnọ.]
Ⓣ L2. [S ˈšaːflo smo pa ˈboːsali. ˈŠaːflali smo ˈtuj ˈrəkli. ˈŠaːflali ˈčaːsix ˈniso ˈtẹːjk upoˈraːblali. So bọl ˈrəkli, da se je ˈšọːdər ˈbaːso s ˈšaːflo.] ◾ 1. [ˈBoːsali smo, saˈmọːteš z ˈwiːlami. Z ˈwiːlami se je ˈboːsawo, ˈeːdən je pa na ˈwuːəzo ˈbi pa je tˈwoːčo ˈtəsto ˈkup pa ˈraːno, gˈliːxo, a ne. ˈNọ, saj naˈwoːdno ˈtəsti, ko je ˈgər ˈdẹːwo, ˈmu je ˈdẹːwo šˈtuːə na ˈšətem ˈkoːnco, ˈpọl na ˈwoːnem ˈkoːncu, na ˈsaːkem ˈkoːncu ˈeːdən. ˈPọl se je ˈmərwo pa ˈtək ˈweːzat, a ˈwiːəš, ˈmiːəs. ˈJəs sən naˈwoːdno ˈgər na ˈwuːəzo bˈwa, ko so ˈmaːjnši otˈrọci, da so bˈlə že ˈgər, da si ˈmaːwo pogˈliːxa pa tˈwoːčo sˈkọp. ˈPọl se je pa ˈžərt ˈdiːəwa ˈgəre, ˈeːna ˈtaːka ˈdọːga ˈroːnta. ˈŽərt smo ˈrəkli, ˈpọl se je pa s štˈriːkom ˈdọ poˈwẹːzawo. Pˈrẹj se je ˈməro pa še ˈləpo ogˈraːbit ˈwuːəs, da je ˈliːəp ˈbi, ˈpọl se je ˈməro pa ˈčuːdno preˈwiːdno ˈpəlat, da se ni ˈtut ne zˈwərno. ˈPọl se je pa ˈdoːma ˈdọ zˈmẹːtawo, ˈpọl se je pa ˈpaːrnawo ˈgərta na ˈpaːtər. Na ˈgəmno se je na ˈpaːtər ˈpaːrnawo, ˈsẹ ˈtut saˈmọːteš. ˈJəs ˈtəste se pa še ˈfẹːjst sˈpọːmnim. ˈWaː, ˈkək je bˈwọ ˈtuːə po ˈeːni stˈraːni ˈxuːdo, ko je bˈwọ ˈraːčo. ˈWiːəš, ˈkək wˈraːčo je bˈwọ ˈgəra na ˈpaːtro. Soˈpaːrno, ˈtək, da si cərˈkuːwo zˈraːno. ˈAːta je ˈgər ˈdaːjo z ˈwiːlami, ˈmaːma je bˈwa ˈtaːm, da je z ˈwiːlami ˈbək jeˈmaːwa pa ˈgərta ˈmẹːtawa, ˈmiː, otˈrọci smo pa ˈmərli ˈtəsto pˈriːmit pa ˈnətər za stˈrẹːxo ˈbuːlat pa tˈwoːčit. ˈPọl smo se pa še šˈpiːlali ˈtaːm zˈraːno pa še ˈroːwe ˈdiːəwali ˈnətre oˈkoːwo. ˈMiːslim, saj je ˈfaːjn ˈboːwo. Otˈroːkom je bˈwọ ˈfaːjn, ko ˈniːsmo ˈsaːmo tˈwoːčli, ampak smo se še šˈpiːlali zˈraː al pa smo ˈpọl šˈlə ˈgər pa ˈkaːke ˈrọːwe ˈdiːəwali pa se šˈpiːlali s ˈtiːəm. ˈZaj noˈbeːd se ne sˈpọːmni, da bi ˈšọ na ˈsəno se šˈpiːlat ˈkaj.]
~ Ⓘ »Izposojeno iz srednjevisokonemško vaʒʒen ‘fassen’ s prvotnim pomenom ‘in ein Gefäss tun; in sich aufnehmen’.« (BEZLAJ 1977: 12)
Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam