• Capun_1 Slika 1: Oselnika – levi rožen; desni izdolben in obdelan lesen s spodnjima podaljškoma, ki sta se vtaknila v zemljo, da je oselnik stal pokonci. Risba: Urša Kogelnik.
  • Capun_2 Slika 2: Oselnik. Foto: Urša Kogelnik.
  • Capun_3 Slika 3: Oselniki v muzeju v Libeličah. Foto: Anja Benko.
  • Capun_4 Slika 4: Roženi oselniki. Foto: Urša Kogelnik.
  • Capun_5 Slika 5: Plastični oselnik. Foto: Anja Benko.
čapun
[čeˈpuːn] -a m (Ⓣ B, S) [čaˈpuːn] -a m (Ⓣ L) oselnik |posoda za shranjevanje osle pri košnji| = šapun
Ⓣ B[Čeˈpuːn je pa za ˈkoːso, da za bˈruːs ˈnətər ˈdaːt.] ◾ [Čeˈpuːn je pa za bˈruːs ˈnətər ˈdaːt. ˈKoːsci so si ga ˈzaːdi naˈtẹːknali ˈgər za ˈpaːs, da je ˈpọl ˈmọːgo bˈruːs ˈwọn ˈdọːbit. Al pa za ... Ko sn ˈžẹːwa, ˈjəs si ˈjəs ˈtoːdi ˈkẹ ˈkam zaˈtẹːknawa, ko sən šˈwa bˈruːsit ˈjəm, žeˈniːcam, da sən ˈpọl bˈruːswa.]
Ⓣ L[Šeˈpuːn, šaˈpuːn, čaˈpuːn.]
Ⓣ S[Čeˈpuːn je ˈtaːk ˈruːəx, ko smo ˈmẹːli ˈnətər  čeˈpuːno ˈkaːmen – za ˈkoːso bˈruːsit pa za ˈsərpe bˈruːsit.] ◾ [Čeˈpuːn je pa ˈkoːsec, ko je koˈsiː, ˈnọsu ˈtək ˈnətər za ˈžeːpo al pa ˈzaːdi za ˈpaːso. ˈPọl ˈnətər je ˈmẹ pa ˈkaːk ˈẹːsix al pa ˈwoːdo pa ˈkaːmen, da je bˈruːso.] ◾ [Čeˈpuːn je poˈsọːda za sxranjeˈwaːnje ˈkaːmna.]
~ Ⓘ Samo slovensko; čapún in šápun sta verjetno sorodna s čapa, šapa (BEZLAJ 1977: 73).
~ Ⓡ »Povečini lesena ali rožena (pozneje pločevinasta ali plastična) posoda za nošenje osle, kamnitega orodja za brušenje kose in srpa. Med rabo je oselnik napolnjen z vodo, da moči oslo. Kosec ga praviloma nosi obešenega za pas. Na Slovenskem sporoča rabo oselnika upodobitev treh koscev v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske (1689).« (BAŠ 2004: 393)
Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam