• Deteljna Slika 1: Detelja. Foto: Urša Kogelnik.
deteljna
[ˈdaːtna] -e ž (Ⓣ BP, L) [ˈdaːtelna] -e ž (Ⓣ L) [dẹːtna] -e ž (Ⓣ S) detelja |krmna rastlina z navadno trojnatimi listi in rdečimi, belimi, rumenimi cveti v glavicah| = detelja; deteljica
Ⓣ BP[ˈDaːtna se je sˈjaːwa na ˈpọːli. Pa skˈwaːdawa se je. ˈTuːə se je ˈmərwo ˈgər, bom ˈməro ˈbọl pisˈmẹːno ˈrəčt: na ˈtaːko ogˈrọːdje se je ˈmərwa ˈgər ˈdeːt. Da se je posuˈšiːwa. Če si ˈdaːtno na tˈliːəx suˈšiː (...).] ◾ [Na koˈzọːc se je skˈwaːdawo ˈtuj. ˈPọl je pa ˈkọj ˈtək eːna šˈtaːŋga bˈwa pa se je ˈtək ˈgər ˈdiːəwawo. ˈTək ˈkəkər ˈeːne ˈkoːpe. ˈDaːtna je pa ˈtək, če si jo poˈkọso pa na tˈliːəx suˈšiː, se je ˈsẹ ˈdọ zˈmuːlwo, zdˈrọːbwo, odˈmuːlwo. ˈTuːə je ˈmənda ta ˈbọːre ˈbọːwo.] ◾ [Če je preˈwẹːjko žˈwaːt doˈbiː, jo naˈpiːxne. Če si kˈraːwe na ˈdaːtno sˈpoːsto, da so ˈtək šˈlẹ na ˈpọːli, da so se ˈtək ˈpoːsle kˈjẹ kˈraːwe, da so ušˈlẹ  ˈdaːtce, ˈtaj je naˈwoːdno bˈwọ, da so naˈpiːxjene bˈlẹ. Je ˈčuːdno ˈdoaːra ˈroːjtam in da so se preˈwẹːjko naˈjẹːdle. ˈPọl ˈjəx je pa naˈpiːxnawo.]
Ⓣ L[ˈDaːtca al pa ˈdaːtna al pa ˈdaːtelna.] ◾ [ˈTuːə se pokoˈsiː pa posuˈšiː, ˈsaːmo ne sˈmiːəš ˈfẹːjst obˈroːčat, ko ˈpọl se ˈliːsti zˈmuːlijo. (...) ˈZaj je weˈčiːnoma ne ˈdaːjajo ˈweːč fˈriːšno, zaˈtuːə kər ˈdaːtna naˈpiːxne. ˈDaːtne ne sˈmiːəš ˈwẹːjko ˈdat žˈwiːni, ko jo naˈpiːxne. ˈTuj če se ˈpaːse po ˈdaːtni, ˈwaːxko žˈwiːno naˈpiːxne in zato jo je ˈpọl tˈriːəba poˈsuːšit. ˈSaːmo je ne sˈmiːəš ˈfẹːjst obˈroːčat, ker če jo ˈfẹːjst obˈroːčaš, ˈliːsti se ˈtək, ko se posuˈšiːjo, se zˈmuːlijo. Zato je najˈbọlš, da se  koˈzọːc ˈdiːə. ˈDaːtno so ˈčaːsix  koˈzọːc ˈdiːəwali, da se je  koˈzọːcu do ˈkọːnca poˈsuːšwa, ˈpọl so jo pa preˈwiːdno, jo ˈləpo poˈboːsali pa na ˈgəmno.]
~ Ⓘ ⇒ bela detelja
Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam