• Dresmasin_1 Slika 1: Drešmašin v muzeju v Libeličah. Foto: Anja Benko.
drešmašin
[dˈrẹːšmaˈšiːn] -a m (Ⓣ B, L, S) mlatilnica |stroj za mlatenje žita| = mehdrešar; mlatilnica
Ⓣ B[ˈTuːə je ˈpač ˈtəsti dˈrẹːšmaˈšiːn, za ˈžiːto ˈwọn spˈraːlat al pa zmˈwaːtit. ˈNətər je ˈmẹ, da se je ˈnətər sˈnoːpje, ˈtuːə sən še ˈsẹ ˈjəs ˈmərwa ˈdeːwat, da sən sˈnoːpje ˈnətər poˈtiːskawa, da je ˈzərnje ˈwọn, sˈpoːda pa sˈwaːma pˈriːədi ˈwọn pərleˈtẹːwa. ˈMiː smo ˈtuːə na ˈroːke mˈlẹːli. ˈTaːm sta bˈlẹ dˈwiːə kˈruːki, na ˈsaːki stˈraːni ˈeːna in ˈtaːm sta na ˈsaːki kˈruːki dˈwaː ˈmərwa ˈbət, da sta ga gˈnaːwa. ˈTərdo je šˈwọ. Poˈsiːəbno ˈkaːko ˈdọːgo pšeˈniːco. ˈTuːə je, če gˈliːx so šˈtiːrje gˈnaːli, ˈčaːsix zausˈtaːjwo. ˈỌː, ˈtuːə je ˈtẹško ˈdẹːwo bˈwọ.] ◾ [ˈPərnas ˈniːsmo ˈtaːke mˈlaːčwe ˈmẹːli, ˈdiːəwawa pa sən ˈtuːə, ˈtək da ˈwiːəm, ˈka je ˈtuːə. ˈPọl smo pa z maˈšiːni, ko smo ˈmẹːli ˈtəsti dˈrẹːšmaˈšiːn. ˈTuːə je ˈbi za pšeˈniːco, za ˈjeːčmen al pa za ˈọːwəs, ˈərš se je pa  gˈlaːnem mˈwaːtwa.] ◾ [Maˈšiːnali smo ˈžiːto z ˈroːčnəm dˈrẹːšmaˈšiːnom.]
Ⓣ BP[Mlaˈtiːlca, dˈrẹːšmaˈšiːn. ˈRəčma, mˈwoːtwo se je razˈliːčno. ˈAli se je ta ˈpərwe … ˈNẹːki so s ˈpuːəla ˈduːəmo woˈziːli pa ˈkar na ˈguːmni mˈwoːtili oˈziːroma zmaˈšiːnali. ˈPọl je ˈbọːwo zaˈraːdi ˈcaːjta, ˈmər po ˈnoːše ˈbọl, da se ni ˈsẹ uˈtaːnwo pa ˈwoːže se je spraˈwiːwo, so pa sˈnoːpe sparˈnaːli. ˈPọl so pa poˈziːmi, ko je ˈbi ˈcaːjt, so pa ˈtəste maˈšiːnali. Pˈrẹj je ˈbọːwo pa preˈwẹːjko za ˈaːnˈbaːrt, pa ni šˈwọ.]
Ⓣ L[Dˈrẹːšmaˈšiːn je ˈbi mlaˈtiːlca, ˈsaːmo da ˈzaj so pa že ˈbọl moˈdeːrne. ˈTəste mlaˈtiːlce so na ˈgọːmno sˈtaːle, si ˈməro ˈtiː sˈnoːpe ˈnətər pərˈpəlat, ˈpọl se je pa ˈdọ z ˈwoːza jeˈmaːwo pa se je ˈtaːm ˈnətər ˈdaːjawo. ˈZaj so pa moˈdeːrni sˈpẹt komˈbaːjni za ˈžiːto, ˈžiːtni komˈbaːjn. ˈTəsti pa ˈsẹ na ˈpuːəlo narˈdiː. ˈTəsti pa na ˈpuːəlo poˈžaːje pa ˈgər spˈraːji ˈžiːto ˈwọn, ˈžiːto ˈnətər  ˈžoːkle al pa  ˈsiːlos leˈtiː, ˈzoːdi pa sˈwoːma ˈwọn. (…) ˈZaj  gˈlaːnem sˈwoːmo ˈkər ˈtək sčˈweːka ˈzaːdi ˈwọn, ˈpọl pa z dˈruːgim maˈšiːnom gˈrẹːjo zˈweːzat ˈbaːle. ˈBaːle se ˈdiːəwajo ˈpọl ˈtut s sˈwoːme, ne ˈsaːmo iz ˈsəna, ˈtut is sˈwoːme se ˈdiːəwajo ˈtaːke ˈkọːckaste ˈbaːle al pa okˈrọːgle.]
Ⓣ S[Dˈrẹːšmaˈšiːn. ˈZaj ˈmaːmo pa komˈbaːjn.]
~ Ⓘ Nemško die Dreschmaschine ‘mlatilnica’ (PLETERŠNIK).
~ Ⓡ »Ročne mlatilnice imajo samo zobate bobne in plašče, ker rabijo ti manjšo silo. Mlatilni boben z gonilnim kolesjem je pritrjen na močnem lesenem ali železnem podstavku. Spredaj je miza za vlaganje, ki se dviga proti bobnu. Nad bobnom je pritrjen v obliki pokrova plašč, ki nosi enake zobe kakor boben in ga lahko popolnoma odpremo oziroma razklopimo. Plašč se samodejno dvigne, če pride med njega in boben kak kamen ali drug predmet. Oddaljenost plašča od bobna urejujemo z vijakom, ki stoji vrh pokrova. (…) Ročno mlatilnico gonimo z dvema kljukama, ki prenašata gibanje z dvema paroma zobatih koles na boben. Ta napravi pri ročnih mlatilnicah 600–700 obratov v minuti. Ker je pogon na roko zelo utrudljiv, so izdelane ročne mlatilnice tako, da jih lahko preuredimo za pogon na vitel. (…) Z ročno mlatilnico omlatimo v eni uri okroglo 200–250 kg snopja in rabimo pri njej 6–8 ljudi.« (SIMONIČ 1931: 299–300)
Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam