• Kombajn_1 Slika 1: Kombajn. Foto: Anja Benko.
  • Kombajn_2 Slika 2: Kombajn. Foto: Anja Benko.
  • Kombajn_3 Slika 3: Kombajn. Foto: Anja Benko.
kombajn
[komˈbaːjn] -a m (Ⓣ B, S) kombajn |stroj, ki opravlja več pomembnih delovnih operacij hkrati, zlasti pri spravljanju pridelkov|
Ⓣ L[ˈPọl ˈwoːni komˈbaːjn je pa ˈtək. ˈTut ˈmaː ˈtaːke loˈpaːtice pˈriːədi ˈdọ, da ˈgər poˈbiːra pa ˈtut ˈmaː ˈtaːke reˈšẹːtke pa ˈtaːk tˈraːk, ˈnọ, da gˈraː, ˈsaːmo ˈtaːm pa gˈrẹː ˈnətər  ˈbuːŋker ˈpọl kromˈpiːr in ˈtaːm naˈwaːdno šˈtiːri ˈlədi ˈgər stoˈjiːjo, ˈnọ, še ˈbọlš je ˈšiːəst ˈgər in ˈpọl ˈtəsti ˈdọ poˈbiːrajo, če je ˈkaːka gˈniːwa ərˈpiːca ˈgər, jo ˈbək ˈwəržejo. Pa če je kaˈmẹːje zˈraː, ˈbək ˈlọːčijo, da ne gˈrẹː  ˈbuːŋker kaˈmẹːje pa ˈpərst pa ərˈpiːca. (…) Komˈbaːjn je že izˈbọːlšan stˈrọj, da ni tˈriːəba poˈbiːrat ˈrọːčno, ampak ˈsa ərˈpiːca gˈrẹː ˈnətər  ˈbuːŋker, ˈpọl pa na ˈkoːnc nˈjiːwe pa na priˈkọːlico ˈsuːje, ˈtəsti ˈbuːŋker spˈraːzni ˈnətər  priˈkọːlico, ˈpọl pa ˈduːəmo peˈlaː. ˈSaːmo ˈtaːm ni prebˈraːna ərˈpiːca, ˈtaːm je ˈsẹ sˈkọp – ta dˈroːbna pa ta ˈtọːsta. Če pa ti saˈmọːteš poˈbiːraš, ˈrọːčno ˈnọ poˈbiːraš, ˈtaːm pa obiˈčaːjno ˈlọːčimo na ˈpuːəlo že ərˈpiːco, da ta dˈroːbno ˈzaːdi ˈpuːšaš. ˈTaːke ˈkuːpčke narˈdiːmo ˈzaːdi za dˈroːbno, ta ˈtọːsto pa poˈbeːremo, ˈpọl je že ˈkər paˈraːjt za  ˈžaːkle ˈbaːsat al za stˈraːŋke.] ◾ [ˈTuːə je ˈtəsti, ko ˈžaːnje.  ˈnẹːmščini je ˈweːč izˈraːzo bˈwọ.  sloˈwẹːnščini pa ˈwiːəm, da ˈdoːle se je ˈkər uwelˈjaːwo za ˈwẹːjko maˈšiːno pa za stˈroːje, se je uwelˈjaːwa beˈsiːəda komˈbaːjn. ˈTuːə je angˈlẹːški izˈraːs. ˈPərwas je komˈbaːjn ˈtoːdi ˈmẹːxdˈrẹːšar, ˈtəsti, ko ˈžaːnje, ˈpoːle je komˈbaːjn ˈtọt ˈtəsti, ko na ˈpuːəlo ˈrẹːže, ˈsẹ je ˈdoːle ˈbọːwo komˈbaːjn. ˈPərnas je pa ˈbi ˈmẹːxdˈrẹːšar ˈsaːmo za ˈžiːto, ko je ˈžaː. ˈTəsti, ko mˈlẹːje, ˈmẹːxdˈrẹːšən. ˈMẹːjen ˈund dˈrẹːšen. Koˈsiːti in mˈlaːtiti. ˈOːni, ko pa ˈriːəže, je ˈbi pa ˈxọːltˈxẹːksar. ˈTọːrej, ki na ˈpuːəlo ˈriːəže. ˈPərwas je ˈbi pa ˈtut komˈbaːjn. ˈTuːə je angˈlẹːška beˈsiːəda, kombiˈnaːcija. ˈTuːjka, ˈnọ, pˈraːzapˈraː.]
Ⓣ S[ˈZaj je komˈbaːjn za kromˈpiːr, ˈčaːsix je ˈbi pˈluːk, ˈpoːle je ˈboːwa maˈšiːna za ərˈpiːco ˈwọn ˈmeːtat, ko je ˈtuːə z ˈzəmlo ˈrẹːt s kromˈpiːrjem, ˈtọ je bˈwọ ˈtaːko reˈteːno, ko je ˈmẹːtawo ˈwọnta ˈzəmlo pa kromˈpiːr. ˈPọl si pa kromˈpiːr pobˈraː, ˈzəmla je pa osˈtaːwa. ˈZaj je pa komˈbaːjn. Izroˈwaːlnik je ˈbi pa pˈluːk.] ◾ [ˈKọːmbajn ˈžiːto ˈžẹːje, koˈsiː, mˈlaːti. ˈNiːso ˈsi ˈiːsti. ˈEːni so ˈtək, da ˈmọːrš ˈžaːkle ˈtọːta naˈdiːəwat, da ˈkər  ˈžaːkne leˈtiː, ˈeːni so pa ˈtaːki, da ˈmaː ˈtəsto oˈnẹ, da ˈpoːle ˈwun ˈsuːje na priˈkọːlico.]
~ Ⓘ »Prevzeto iz angleško combine ‘kombajn’, prvotno ‘kombinacija, združba’, kar je posamostaljeni glagol angleško combine ‘kombinirati, združevati’. S poimenovanjem poljedelskega stroja je mišljena ‘kombinacija žetvenega stroja in mlatilnice’. (SNOJ 1997: 251)
~ Ⓡ »Žetveni stroj, ki opravlja več del (žetev, mlatev, čiščenje zrnja, shranjevanje v vreče ali bunker, stiskanje in povezovanje slame v bale). Možni priključek kombajnu je freza, ki slamo drobno zreže in raztrosi za gnojilo. Silažni kombajn (samohodni ali priključek k traktorju) kosi zeleno koruzo, jo zreže in zmeče v prikolico. Prve kombajne so imele kmetijske zadruge v 60. letih 20. stoletja, pozneje tudi številni večji kmeti.« (BAŠ 2004: 227)
Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam