koruzni list
[koˈruːzən ˈliːst] -znega -a m (Ⓣ BP, S) listi, v katere je zavit storž pri koruzi = perje; šopina
Ⓣ BP[Koˈruːzno ˈliːstje smo ˈrəkli. Da se je ˈdọ ˈruːfawo. ˈWoːne, ta zuˈnaːje, ko je ˈbọːwo ta gˈmaːjniše, je ˈbọːwo za sˈtẹːlo, ˈwoːne, ta ˈguːrši, se je pa ˈdẹːwo, se je ˈtẹːjko saˈdiːwo ˈtuːršce, da so ˈlədi ˈmẹːli za posˈtẹːle. Modˈrọːco ni ˈbọːwo ˈčaːsix. ˈJəs sən še ˈtut na stˈrọːšku ˈleːžo. Is ˈpərta je ˈbi ˈtək ko ˈtaːk ˈžaːkəl, je ˈbọːwo, ˈtaːm se je pa naˈbuːlawo, ˈpọl je pa otˈpərto zˈgoːra bˈwọ, da si ˈwoːxko ˈsaːk ˈdaːn, ko si posˈtiːəwa, da si ˈgər zoˈnẹːga, ko si ˈləpo ˈleːža in da si zraxˈlaː. ˈAːni so pa ˈrəkli, da je naˈrọːbe, če ˈgər zˈruːšiš, so ˈrəkli, da ˈmaː že ˈsaːka ˈkuːəst sˈwoːjo ˈlẹːgo. (...) Kˈjẹːr ni bˈwọ ˈtuːršce, je pa sˈwoːma bˈwa ˈnətər. ˈAːni so pa pˈraːprot ˈmẹːli ˈnətər.]
Ⓣ S[Koˈruːzno ˈliːstje. ˈPeːrje ˈtuj. Šoˈpiːne je pa ˈtəste oˈnẹ, ko sˈtoːrš cweˈtiː. ˈMiː smo pˈraːjli ˈruːse.]
~ Ⓘ »Praslovansko *lȋstъ se je razvilo iz *le-(h1)sto- (…). Slovanski in baltski besedi etimološko nista dokončno pojasnjeni. Morda sta izpeljani iz korena *leh1- ‘pustiti’. Če je domneva pravilna, je treba izhajati iz prvotno glagolske osnove *le(h1)st- oz. *le(h1)s- ‘puščati, poganjati liste, olistati se’. Druga možnost je izpeljava iz indoevropskega korena *le- ‘hujšati, tanjšati se, tenek’.« (SNOJ 2009: 359)
Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam