• Ovca_1 Slika 1: Ovca. Risba: Urša Kogelnik.
  • Ovca_2 Slika 2: Ovca. Foto: Anja Benko.
  • Ovca_3 Slika 3: Trop ovc. Foto: Anja Benko.
ovca
[ˈọːca] -e ž (Ⓣ B, BP, L, S) ovca |manjša domača žival, ki se goji zlasti zaradi volne| = bicka
Ⓣ B[ˈKiːra ˈọːca je ˈtək ˈbọːna, ˈmaː ˈtəste ˈgaːrje. ˈPọl pa, če jix je ˈtək ˈwẹːjko sˈkọp, so pa osˈtaːle ˈtọt oˈkuːžene. Se pa naˈliːəzejo ˈeːna ot dˈruːge.]
Ⓣ BP[ˈMiː ˈniːsmo ˈmẹːli ˈọːc.] ◾ [ˈỌːce so aˈni soˈsẹːdi že ˈmẹːli.] ◾ [ˈỌːce jim pa ˈpọl ˈtuj ˈsẹ tˈraːnike poˈpaːsejo. Pa ˈdọːle, uˈnẹːx pər Rˈjiːəki, se je rˈjeaːkwo, da so ˈtut ˈkoaːze ˈmẹːli, da so ˈsẹ poˈjẹːdle.]
Ⓣ S[ˈỌːca je bˈrẹːja ˈpẹt ˈmiːəsco pa ˈpar dˈni še zˈraːno.] ◾ [ˈỌːce ˈmərš pa stˈriːčt ˈwiːgret pa  ˈjəsən. Z ˈọːcami je ˈkər ˈwẹːjko ˈdẹːwa.] ◾ [ˈMəne je ˈtək preˈwoːmo ˈkərč, pˈrẹj pər noˈsẹːčnosti. Ko sən ˈboːwa z dˈruːgi ˈdəčwi noˈsẹːča pa pər čeˈtərtem otˈroːko. ˈMəne je ˈtək ˈwoːmo ˈkərč, ˈtək, da sən ˈčaːsix šˈtiːmo sˈpọːstwa. ˈPọl sən pa ˈdọːxtarjo poˈwiːədwa, ko sən šˈwa na pregˈlẹːt. Je ˈrẹːko: »ˈỌː, gosˈpaː, ˈwiː ˈmaːte pa ˈdoːma zdraˈwiːlo.« Sən ˈreːkwa: »ˈWaːxko ˈrəčt, če pa čˈloːwek ne ˈwiːəš.« Je ˈrẹːko: »ˈMaːte ˈọːce?« Sən ˈreːkwa: »ˈJaː.« Je ˈreːko: »ˈWọːno?« Sən ˈreːkwa: »ˈJaː.« Je ˈrẹːko: »ˈWọːno spˈrẹːdajte. Pa si nogaˈwiːce zaštˈriːkite. Pa ˈtəste ˈnọːste.« Je ˈrẹːko: »Doˈmaːče zdraˈwiːlo. Bo pa ˈnẹːxo ˈkərč ˈboːlet.« Sən pa ˈreːkwa: »ˈMaː, ˈwiːəte, ˈtəsto ˈwaːxko narˈdiːm.« ˈJəs sən si pa štˈraːmpne zaštˈriːkawa pa otˈroːkom ˈsiːəm, ko so ˈbəli otˈroːci ˈmiːxni. Sən ˈsiːəm ˈdoːma iz ˈwọːne, is pˈrẹːje štˈraːmple štˈriːkawa pa smo ˈtəste štˈraːmple noˈsiːli ˈsə. ˈMọːški pa ˈtuj. ˈOːn je pa ˈtuj ˈnọːso ˈwọːnaste štˈraːmple. ˈNọ, ˈjəs ˈjix ˈmaːm še ˈzaj ˈgər. Poˈmaːgawo je.]
~ Ⓘ »Praslovansko *ovьca je dalje enako s staroindijsko avik ‘ovca’. Oboje se je razvilo iz indoevropsko *Hoikā ‘ovčica’.« (SNOJ 1997: 416–417)
~ Ⓡ »Ovca in oven spadata poleg psa in goveda med najstarejše domače živali. Izhajata iz divje vrste, iz muflona. Oglašata se z be, beketata. Ovca je krotka, prilagodljiva, potrpežljiva in skromna, polna je ponižnosti in pohlevnosti.« (BENKO 1999: 43; KEBER 1996: 265–285) ◾ Leta 1962 so na Strojni našteli 125 ovac, leta 1979 jih je bilo le še 29 (MAKAROVIČ 1982: 161). Ovce so redili predvsem zaradi volne in ne toliko zaradi mesa. Strigli so jih s posebnimi škarjami spomladi (aprila) in jeseni (septembra).
Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam