• Zelje_1 Slika 1: Zelje. Risba: Urša Kogelnik.
  • Zelje_2 Slika 2: Zelje. Foto: Anja Benko.
zelje
[ˈzẹːle] -a s (Ⓣ B, BP, L, S) zelje |kulturna rastlina s tesno prilegajočimi se, gladkimi listi|
Ⓣ B[ˈDoːkler so gˈwaːwe bˈlẹ, sən pˈreːsno ˈzẹːle ˈkuːxawa. (…) ˈčaːsix je ˈpač ˈtək ˈboːwo, ko smo ˈriːbali, sən ˈdaːwa ˈeːnix ˈpar gˈwaː ˈbək, ˈkẹːjkər sən ˈwiːədwa, da bo opsˈtaːwo. Dˈruːgo se je pa ˈsẹ naˈriːbawo. Pərˈnas je toˈkaːča bˈwa, da smo s ˈtəsti ˈtọːkli ˈgər po ˈzẹːlo. Pa otˈrọci so ˈxọːdli ˈgər, da je ˈdọ poˈmuːčko, da je ˈdọ pokˈwaːčo. ˈSọ se ˈnətər ˈmiːəša pa kiˈmiːna pa ˈeːni so še ˈtəste ˈkuːtine ˈnətər ˈdaːli. ˈPọl si ˈməro pa ˈdọ požˈwaːrat pa kaˈmẹːje ˈgər ˈdat. ˈDeːske al pa ˈpọːdne ˈgər, ˈgər na ˈdeːske pa ˈkaːmne, ˈeːna dˈwaː ˈtọːsta ˈkaːmna. ˈTəste ˈnətər tiˈšiː, da ˈzẹːle spusˈtiː sˈwoːjo ˈwoːdo. ˈTəste ˈməra pa na ˈwərx pˈrət, ˈpọl pa ˈtəsta ˈzaːčne ˈreːt, da preˈrẹːje ˈtəsto ˈọːrgi. Zaˈrẹːje w ˈeːnem ˈmiːəsco dˈniː, ˈdọːbər ˈmiːəsc.]
Ⓣ BP[ˈZẹːle. Pˈlaːtni so ˈliːsti. ˈTuːə je pa  ˈnẹːmščini.] ◾ [ˈZẹːle se je twaˈčiːwo. ˈčaːsix so ˈrəkli, da ˈməre ˈnoːwe šˈtiːfne ˈdoːbit, da bo … Al pa če si ˈbuːəs, so pa ˈrəkli, da ˈtuːə je pa neˈwaːrno ˈbọːwo, da bi se otˈroːk posˈcaː ˈnətər. ˈWiːəš, ko je ˈmərzwo bˈwọ, ˈpọl pa ˈwoːdo spusˈtiː ˈzẹːle, ˈpọl bi ˈmọ pa zˈraːno ušˈwọ. ˈTək so ˈmẹːli ˈbaːjže.] ◾ [ˈNọ, ˈjəs, ko sən  kˈwoːštro bˈwa, smo ˈmẹːli ˈtoːke ˈwẹːjke šˈkoːfe. ˈMiː ˈmaːmo še  kˈləti ˈeːnega ˈtoːkiga ˈdoːma.  kˈwọːštru jix je ˈbọːwo pa ˈeːn ˈpaːr. ˈTəste, ko jix ˈmaːmo ˈmiː  kˈləti, ˈpərnas niˈkọːl ni ˈbọːwo ˈzẹːle ˈnətre, ˈkar ˈjəs ˈwiːəm. Smo ˈkọj za peˈpiːə ˈmẹːli. Gˈwiːšno je pˈrẹj bˈwọ zaˈtuːə naˈraːte. ˈNọ,  kˈwoːštro smo ˈpač ˈmẹːli ˈeːne ˈtaːke ˈwẹːjke šˈkoːfe in ˈpọl smo pa ˈciːə ˈdaːn ˈtəste ˈzẹːle spˈraːlali, ˈkə so ˈpọl proˈdaːjali na ˈtərg  Weliˈkọːc. ˈTək da ˈaːna ˈdəčwa je šˈwaː, kə ni ˈxoːtwa ˈwḙeːnč ˈtəste ˈzẹːle tˈwoːčit, kə je ˈmərwa ˈciːə ˈdaːn ˈtaːm okˈrọːg ˈxoːdit pa ˈzẹːle tˈwoːčit.] ◾ [ˈZẹːle smo ˈmẹːli na ˈpuːəlo, še  ˈgaːrtno, ˈzaj ga že ˈjiːəmo.  neˈdẹːlo sən ˈpərwo gˈwaːwo že odˈriːəzwa. ˈMaːm ˈrọːda ˈtəstega ta wigˈrẹːdnega.]
~ Ⓘ ⇒ kiselo zelje
~ Ⓡ »Brassica oleacea var. capitata. Kulturna rastlina z gladkimi listi, oblikovanimi v glavo. Zelje je bilo znano v srednjem veku in ni sodilo med dajatve. Kislo ali sladko zelje je bilo pomembno v vsakdanji prehrani in kot goveja krma. Pridelovali so ga na poljih in deloma na vrtovih, tam so na posebnih gredicah vzgajali sadike zelja.« (BAŠ 2004: 706)
Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam